Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Niewczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ewelina Niewczyk, z siedzibą przy ul. Piaskowej 4, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8792508303″, adres email: kontakt@fitewela.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu łączenia profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Fitewela z innymi, wskazanymi przez Klienta serwisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
e. w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego Fitewela oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h. w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
i. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fitewela (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Fitewela, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, prawne, ubezpieczenia przesyłki.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
 • wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora,
  b. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki,
  c. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu, na którym postawiona jest strona internetowa sklepu internetowego Fitewela
  d. łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta,
  e. porządkowanie danych osobowych użytkowników strony internetowej Fitewela,
  f. gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,
  g. automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką przetwarzania cookies sklepu internetowego Fitewela,
  h. przechowywanie danych osobowych przez administratora,
  i. wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego Fitewela i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 • Administratorzy danych nie korzystają z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Fitewela.

 

Shopping Cart
Scroll to Top